Kliknutím zavřít
Kliknutím zavřít
Reklama

Obchodní podmínky

Před nákupem, při objednávce, při nákupu v tomto obchodě nebo v případě reklamace nebo využívání informací v obchodu uvedených je zákazník povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami a řídit se jimi.

Zákazníkem i osobou prohlížející obsah internetových stránek tohoto obchodu může být pouze osoba starší 18 let! Nesplňujete-li tuto podmínku, opusťte tento obchod!

Ochrana osobních údajů a dat - při nákupu po Vás požadujeme jen ty údaje, které jsou nezbytně nutné k vyřízení objednávky. Není nutná žádná registrace nebo vytvoření zákaznického účtu. Uvědomujeme si důvěrnost informací a proto se zaručujeme, že budou použity jen v souvislosti s Vaší objednávkou a nedostanou se v žádné podobě nikomu jinému. Nevedeme žádnou databázi zákazníků a zboží, které si objednali.

Obsah Internetových stránek - Provozovatel obchodu čerpá informace uvedené u jednotlivých položek od dodavatelů, z veřejných zdrojů. Zákazník bere na vědomí, že za informace uváděné v obchodu u jednotlivých druhů zboží nebo položek nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré informace uvedené na tomto obchodu jsou k používání tak jak jsou bez jakýchkoli záruk. Provozovatel provozuje tento obchod, jakož i uvádí informace na tomto webu v dobré víře o jejich pravdivosti a aktuálnosti, nicméně za toto neručí. Veškeré používání tohoto obchodu, či informací v něm uvedených je pouze a jen na vlastní zodpovědnost a nebezpečí zákazníka, provozovatel se tímto vzdává veškeré zodpovědnosti za možnou způsobenou újmu či škody, které by tímto mohly vzniknout.

Obrázky - zákazník bere na vědomí, že obrázky u jednotlivých druhů zboží jsou pouze informativní a vzhled dodaného výrobku nebo obalu se může lišit.

Cena - Cena je uváděná v obchodu je zásadně včetně DPH.

Akce - jednotlivé a jakékoliv v obchodě i mimo něj prezentované akce jsou myšleny vždy do odvolání nebo do vyprodání zásob.

Nákup - Odesláním objednávky z internetových stránek obchodu je tato považována za závaznou a zákazník prohlašuje, že je starší 18let. V případě, že zákazník objednává za firmu/školu/organizaci/úřad má provozovatel obchodu za to, že je zákazník osobou, která má právo za firmu/školu/organizaci/úřad přímo jednat a objednat nebo, že je byl odpovědným zástupcem přímo k objednávce pověřen.

Poplatky - K ceně zboží dodavatel připočítává poštovné, příp. dopravné a balné. Tato částka může být při určitém nákupu odpuštěna. Pokud je zboží odesíláno mimo území ČR účtuje provozovatel obchodu poštovné, příp. dopravné a balné vždy. O velikosti poplatků za poštovné a balné je zákazník informován při sestavování objednávky.

Dostupnost produktů – o dostupnosti jednotlivých produktů je zákazník informován u jednotlivých produktů nebo položek obchodu. Tato informace je pouze informativní, a nikoliv pro provozovatele obchodu závazná. Zákazník bere při objednávání zboží na vědomí, že produkt nemusí být dostupný v požadovaném množství nebo je možné, že byl právě doprodán a provozovatel obchodu jej ještě nestačil stáhnout-zrušit ve své nabídce. Provozovatel obchodu vždy neprodleně o případné nedostupnosti zboží zákazníka vhodným způsobem informuje. Provozovatel obchodu může zákazníkovi odeslat nekompletní zásilku, s tím že o způsobu a termínu dodání zbývající části zboží jej bude vhodnou formou kontaktovat. Doba dodání zbývající části objednávky nesmí přesáhnout 14dnů.

Platba za objednané zboží - na dobírku zasílá provozovatel obchodu zboží pouze do ČR nebo na Slovensko. Faktura je přiložena.
Přijímány jsou též platby předem jak z bank v České republice, tak ze zahraničí případně přes internetové elektronické peněženky. Při platbách předem dodá provozovatel obchodu zboží až po jeho úplném zaplacení na jeho účet. Provozovatel obchodu je oprávněn v odůvodněných případech požadovat zaplacení celé nebo části objednávky předem, a to i v případě kdy zákazník zvolil možnost "dobírkou".
Je-li objednavatelem organizace, např. škola je možná platba na fakturu, tzn. že spolu se zbožím je dodána faktura s obvyklou nebo dohodnutou dobou splatnosti. Pokud chcete využít možnosti platit po dodání zboží na fakturu, odešlete nám objednávku mailem - viz kontakty.
Provozovatel obchodu není zaveden na platby bankovními kartami.
Zákazník je povinen respektovat pokyny uváděné v obchodě pro jednotlivé platební metody.

Způsoby zasílání zboží - zboží je zasíláno na Vámi udanou adresu. Nepřejete-li si, aby Vám došlo domů máte možnost zaslání na POSTE RESTANTE nebo NA ADRESU FIRMY. Zboží zasíláme českou poštou po ČR, případně EU i do zahraničí mimo EU. Zákazníkovi je v košíku nabízeno vždy několik možností zaslání. Je plně na zákazníkovi jakou možnost z nabízených možností zvolí. Objednává-li zákazník telefonicky nebo mailem a neuvede specifické přání pro zaslání zboží jako např. obchodní balík nebo zaslání do vlastních rukou, má provozovatel zato, že si zákazník přeje zaslání obyčejně na udanou adresu.

Reklamace - při doručení zásilky je zákazník povinen zkontrolovat ihned v přítomnosti pracovníka pošty nebo dopravce neporušenost obalu a následně také ihned na místě zkontrolovat úplnost a neporušenost obsahu zásilky. Pokud je obal zásilky poškozen je povinen zákazník zásilku odmítnout. Na zaslané zboží poskytuje provozovatel záruku prostřednictvím dodavatelů dle zákona. Zjistíte-li, že u nás zakoupené zboží vykazuje Vámi nezaviněné vady a domníváte se, že by se na ně měla vztahovat záruční doba INFORMUJTE NÁS mailem nebo telefonicky - viz kontakty. Postupujte dále dle dohodnutých pokynů. Zboží nezasílejte na dobírku, nebylo by přijato.

Záruka na zboží – na jednotlivé produkty je poskytována záruka dle zákona. U produktů pro zdraví je záruka omezena dobou exspirace (minimálné trvanlivost), která je vyznačena na produktech. Doba exspirace udává dobu, kdy je možné produkt používat bez rizika snížení jeho účinnosti nebo bezpečnosti. Produkty s ohroženou exspirací jsou vždy v obchodě výrazně vyznačeny. Tyto produkty nelze z důvodu ohrožené nebo prošlé exspirace vrátit, ani reklamovat. Produkty s ohroženou exspiracíí kupujete pouze a jen na svoje riziko a nebezpečí.

Není-li zákazníkovi cokoliv jasné je povinen ještě před objednáním zboží kontaktovat provozovatele obchodu, aby tak předešel možné újmě nebo škodě.

Zákazník odesláním objednávky vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že jim porozumněl. Je plně na zákazníkovi, jaký zvolí způsob objednávky, zaslání zboží a platby. Pokud má zákazník jakékoliv pochybnosti je povinen provést svoji objednávku telefonicky, emailem nebo i písemně, tak aby byla eliminována případná škoda vzniklá neznalostí nebo špatnou volbou.

Tyto obchodní podmínky může dodavatel měnit, přičemž vstupují v platnost uveřejněním na jeho internetových stránkách.